GSEB Solutions for Class 10 Gujarati

GSEB Solutions for class 10 Gujarati Subject Chapters Wise :

બીજા લોકો શામાંથી આનંદ મેળવે છે?

Hide | Show

Answer :

બીજા લોકો અન્યોની વ્યથાઓ જાણી રસ લઈને આનંદ મેળવે છે.

વહેણના પાણીને કોણ ઝીલે છે?

Hide | Show

Answer :

વહેણના પાણીને સાગર ઝીલે છે.

કવિ આપણી વ્યથામાંથી કેવી રીતે રસ્તો કાઢવાનું કહે છે?

Hide | Show

Answer :

આ કવિતા ધ્વારા કવિએ દર્શાવ્યુ છે કે આપણી વ્યથાને જાણીને તેને દૂર કરવામાં કોઈ રસ ધરાવતું નથી. આપણે માટે જે વ્યથા છે તે બીજાઓ માટે રસની કથા હોય છે. આપણા પર આવેલી વ્યથામાંથી બહાર નિકળવાનો માર્ગ આપણે જાતે જ શોધવાનો છે. આવેલી વ્યથાને દૂર કરવા માટે સૌ પ્રથમતો તેને સ્વીકારીને આપણે જ સહન કરવી જોઈએ. વ્યથાની કોઈને ફરિયાદ ન કરવી. આપણા હૈયામાં ભલે ગમે તેટલી વ્યથારૂપી અગ્નિ જલતો હોય પણ આપણે આપણા મન અને મગજમાં શીતળતા રાખવી જોઈએ.

બોલીએ ના કાંઈ કાવ્યના કવિનો ટુંકમાં પરિચય આપો.

Hide | Show

Answer :

આ કવિતાના લેખક રાજેન્દ્ર કેશવલાલ શાહ કપડવંજના વતની હતા. તેમણે ધ્વનિ, આંદોલન, ઉદગતિ, શાંત કોલાહલ, મધ્યમા અને વિષાદનો સાદ જેવાં કાવ્યસંગ્રહો રચ્યા છે. મોરપીંછ, આંબે આવ્યા મોર જેવા બાળકાવ્યના સંગ્રહો પણ તેમણે રચ્યા છે. તેમણે કેટલાંક પદ્ય રૂપકો, એકાંકીઓ, વાર્તાઓ અને અનુવાદો પણ લખ્યા છે. ધ્વનિ કાવ્યસંગ્રહ માટે તેમને જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર એનાયત થયેલ છે. તેમને રણજિતરામ સુવર્ણચંદ્રક અને ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, ગાંધીનગર અને દિલ્હીના એવોર્ડો પણ પ્રાપ્ત થયેલાં છે.

બોલીએ ના કાંઈ કવ્યમાં કવિ માણસને શો જીવનબોધ આપે છે.

Hide | Show

Answer :

બોલીએ ના કાંઈ કવ્યમાં માણસને જીવનબોધ આપતાં જણાવે છે કે દુ:ખ – સુખ, સંધર્ષ, વ્યથા વગેરે આવવા જ જોઈએ અને આવશે જ તથા દરેક માણસે સહર્ષ તે સ્વીકારીને જાતે જ જે તે સહન કરવું જોઈએ. સમાજમાં લોકો માટે આપણી વ્યથા એ રસની કથા હોય છે માટે તેમની આગળ આપણાં દુ:ખ રડવાથી કોઈ ફેર પડતો નથી. જ્યારે માર્ગ નિર્જન હોય ત્યાં અથવા સુની સીમમાં માણસો તો પોતાનું ગાન, એટલે કે આવેલી પરિસ્થિતિ સ્વીકારીને ચાલવાનું છે. ગામના પાદરમાં મળેલા લોકોના સમૂહને પોતપોતાની ધૂન અને મસ્તી હોય છે. તારા મઢી અંધારી રાત અથવા ભયંકર તાપ વાળું રણ હોય પરંતુ આવેલી પરિસ્થિતિ માણસે જાતે જ સહન કરવાની છે. પોતાની વ્યથા પોતે જ ભોગવવાની છે. અને હૈયામાં વ્યથાનો અગ્નિ સળગતો હોય છતાં બહારથી તો શીતળતા જ રાખવાની છે.

સમાનાર્થી શબ્દો

Hide | Show

Answer :

વેણ – વચન, બોલ
વીરા – ભાઈ
નેણ – નયન, નેત્ર, લોચન
વા- વાયુ, પવન
કૂય – કૂવો
વ્યથા – પીડા, શારીરિક તેમજ માનસીક દુ:ખ
ઈતર – બીજું, અન્ય
તારલીયો અંધાર – માત્ર તારાનો જ પ્રકાશ ધરાવતો હોય તેવો અંધકાર
વિજન – માણસની અવરજવર વિનાનું, વેરાન
આરે – છેડે, અહીં પાદરે
દારૂણ – ભયાનક, વિકરાળ
ધૂપ – તડકો
અવર- બીજું
લખનો મેળો – લાખો માણસોનો સમૂહ (અહીં ટોળુ)

Take a Test

Choose your Test :

Browse & Download GSEB Books For Class 10 - All Subjects

The GSEB Books for class 10 are designed as per the syllabus followed Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board provides key detailed, and a through solutions to all the questions relating to the GSEB textbooks.

The purpose is to provide help to the students with their homework, preparing for the examinations and personal learning. These books are very helpful for the preparation of examination.

For more details about the GSEB books for Class 10, you can access the PDF which is as in the above given links for the same.

ask-a-doubt ask-a-doubt