GSEB Solutions for Class 10 Gujarati

GSEB Solutions for class 10 Gujarati Subject Chapters Wise :

પટલાણીની દીકરી થૈ ને મને મોળું ઓહાણ આલો છો? આ વાત આંબા પટેલ કોને કહે છે.

Hide | Show

Answer :

પટલાણીની દીકરી થૈ ને મને મોળું ઓહાણ આલો છો. આ વાત આંબા પટેલ પોતાની પત્નીને કહે છે.

શેત્રુંજી જેવી સાત નદીયું આડી ચ્યમ નથી પડી? આ વાક્ય કોણ બોલે છે.

Hide | Show

Answer :

શેત્રુંજી જેવી સાત નદીયું આડી ચ્યમ નથી પડી. આ વાક્ય આંબા પટેલ બોલે છે.

આંબા પટેલને મણાર શા માટે જવું પડ્યું?

Hide | Show

Answer :

મામાને ત્યાંથી આંબા પટેલને સંદેશો આવ્યો હતો કે ભાણેજને માલુમ થાય કે જે કામ કરતા હોય તે પડતા મૂકીને મણાર આવીને રોટલા શીરાવજો. મામાનો સંદેશો સંભાળીને આંબા પટેલને મણાર જવું પડ્યું હતું.

પૂરમાં ડૂબતા આંબા પટેલને કેવી રીતે જીવતદાન મળ્યું?

Hide | Show

Answer :

આંબા પટેલ ઢેલને લઈને શેત્રુંજી નદીમાં ખાબક્યા ને મહામુસીબતે ઘોડી સામે કાંઠે છલાંગ મારીને પહોંચી ગઈ પણ તેને અણસાર આવી ગયો કે પટેલ પીઠ પર નથી, જેથી તે નસકોરાં ફુલાવતી ફરી પાછી નદીમાં ખાબકી અને આંબા પટેલને શોધવા લાગી. ધોડીએ તેમને શોધી કાઢ્યા અને સડસડાટ કરતી તેમની પાસે પહોંચી ગઈ. આંબા પટેલ ઘોડીને જોઇને તેની ડોકે હાથ પ્રસારીને વળગી પડ્યા. ઘોડી આંબા પટેલને લઈને પાણીના પૂરમાં ફંગોળાતી મહા મુશ્કેલીએ કાંઠે આવી.આમ ઢેલ ઘોડીએ આંબા પટેલને નવું જીવતદાન આપ્યું.

વાવડી ગામના આંબા પટેલને ગામ પરગામના લોકો કેવા નામથી બોલાવતા હતા?

Hide | Show

Answer :

આંબા પટેલનું ખોરડું વાવડી ગામ અને પરગામમાં પણ જાણીતું હતું. સંધાય માનવી આંબા પટેલને આંબા અદા (દાદા) ના માનવાચક નામથી બકોરતા હતા.

આંબા પટેલની ઢેલ ઘોડી વિશે માહિતી આપો?

Hide | Show

Answer :

આંબા પટેલ બાબરા જઈને ઢેલ (ઘોડાની જાત) ની અસલ ઓલાદની છ મહિનાની વછેરી મુલવી લાવ્યા હતા. આ ધોડી આરસમાંથી કંડારી હોય તેવી રૂપાળી હતી આખા ગોહિલવાડ પંથકમાં તેનો જોટો જડવો મુશ્કેલ હતો. ઘોડીના ચારેય પગ અને કપાળ ધોળેલા હતા. કાનની ટીસિયું બેવડ વળી જતી હતી. ઘોડી ગામમાંથી નિકળતી ત્યારે લોકો તેના સામું જોઈ રહેતા હતા અને ઘોડીના વખાણ કરતા હતા.

આંબા પટેલની ઢેલ ઘોડીની ચાલ વિશે જણાવો?

Hide | Show

Answer :

ઢેલને લાવ્યા બાદ ત્રીજા વરસે વછેરી ચડવ થઇ ગઈ. આંબા પટેલે પાંતે ખાંતે એને રેવાળ ચાલ શીખવી. ઢેલ ઘોડાની અસલ ઓલાદ હતી. ચાલ તો તેના બાપની જ માથે બેઠેલો અસવાર હાથમાં દૂધની ટબુડી લઈને મોટી રેવાળમાં પાંચગાઉંનીભોં વહ્યો જાય, તોય દૂધનું ટીમ્પુયે હેઠું નો પડવા દે. ઢેલની ચાલ આવી હતી.

ઢેલ ઘોડીની વફાદારી અને ખાનદાની વિગતે વર્ણવો?

Hide | Show

Answer :

ઘોડીની સ્વામીભક્તિ અને વફાદારીનું આ પાઠમાં લેખકે ખૂબ જ હ્રદયસ્પર્શી આલેખન કરેલ છે. આંબા પટેલ મામાના ગામ મણારથી પોતાના ઘરે જવા નિકળે છે ત્યારે એકાએક વરસાદ અંધારીને સાંબેલાધાર તૂટી પડે છે. વધુ વરસાદથી શેત્રુંજી નદીમાં ઘોડાપૂર આવ્યું છે. આંબા પટેલને ઘરે જવાની ખૂબ જ તાલાવેલી ઉપડી હતી અને તેમણે ઉતાવળે નિર્ણય કરીને નદીમાં ઘોડીને નાખી. પરંતુ નદીમાં પાણીનું વહેણ ખૂબ જ વેગવાળું હતું. ઘોડી જેમ તેમ કરીને કાંઠા સુધી પહોંચી ગઈ, પણ ઘોડી પામી ગઈ કે આંબા પટેલ પાણીમાં રહી ગયા છે તેથી તે નસકોરા ફુલાવતી સહેજ પણ સમય વિતાવ્યા સિવાય ફરી પાછી નદીમાં ખાબકી અને આંબા પટેલને શોધવા લાગી. આ બાજુ આંબા પટેલ પાણીમાં ડૂબી રહ્યા છે પટેલને તરવામાં એક પણ કાહરી ફાવતી નહોતી. તેમનામાં હિંમત રહી ન હતી. એટલામાં તો સડસડાટ કરતી ઘોડી આંબા પટેલની નજીક આવી. પોતાની ઘોડીને પરત આવેલી જોઇને આંબા પટેલે હાથ ફેલાવીને તેની ડોક પકડી લીધી. પટેલમાં હવે જોશ આવી ગયો હતો. ચતુર ઘોડી નદીના વહેણને ચીરતી કાંઠા તરફ જવા લાગી. ધોડી પાણીમાં તણાતી, ફંગોળાતી, મહામુસીબતે નદીના કાંઠે આવી. આમ, ઘોડીએ પોતાના અસ્વારને બચાવીને પોતાની માલિક પ્રત્યેની વફાદારી પુરવાર કરી.

સમાનાર્થી શબ્દો

Hide | Show

જવાબ :

માવજત – સંભાળ
આગંતુક – આવી ચડેલું
ઓલાદ – સંતાન(અહીં) જાત
છાતીસલો– હિંમતવાળો
ગોહિલવાડ – સૌરાષ્ટ્રમાં ભાવનગર રાજ્યનો ભાગ
ઝોક – નેસડાનો ઢોર બેસતા હોય તે ભાગ
ઘેટા-બકરાનો વાડો
અહુરવેલા – કસમય, અસુરવેડા
ગજર ભાંગવો – એક પ્રહર પૂરો કરવો. (થવો)
મઝરોમઝરો – ઝાંખો ઝાંખો
હુમચી ખૂંદવી – તાનમાં ઘોડી ઉછળકુદ કરે તે
અનારવો – માંદો
હડીયાપાટી – દોડા દોડી
ગદરો – ગારો, કાદવ
ધરાહાર – ધરાર, બિલકુલ
બગદાટી – ધબધબાટી
કાહરી ફાવવી – પ્રયત્ન સફળ થવો
હરેરી જવું – નાહિંમત થવું

તળપદા શબ્દો

Hide | Show

જવાબ :

ખોરડું – માટીની ભીંત કે ગારવાળું નાનું મકાન
સંધાય – બધા, સૌ
બકોરવું – બોલાવવું
મૂલવવું – કિંમત આંકવી
જડવું – મળી આવવું, હાથ લાગવું
રેવાળ – ઉછળે નહીં તેવી વેગવાળી ઘોડાની ચાલ
ભોં-ભોંય
સંધેવો – સંદેશો
ઓહાણ – ખયાલ
વાવડ – સમાચાર, સગડ
વાળું – સાંજ પછીનું ભોજન
ચંત્યા – ચિંતા, ફિકર
વાંહે – પાછળ
સડપ – ઝડપથી, એકદમ
હવારે – સવારે
મોહુંઝણું – પરોઢિયાનો સમય
સોમાહું – ચોમાસું
ભરૂહો – ભરોસો
બીકાળવા – બીક લગાડે તેવાં, બીકણ
લગણ– લગી
ઘોડ્યે – ની જેમ
સળાવો – વીજળીનો ચમકારો
મઉ થઇ જવું – ભૂખથી ટળવળવું, ખૂબ ભૂખ લાગવી
ગણ - ગુણ

Take a Test

Choose your Test :

Browse & Download GSEB Books For Class 10 - All Subjects

The GSEB Books for class 10 are designed as per the syllabus followed Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board provides key detailed, and a through solutions to all the questions relating to the GSEB textbooks.

The purpose is to provide help to the students with their homework, preparing for the examinations and personal learning. These books are very helpful for the preparation of examination.

For more details about the GSEB books for Class 10, you can access the PDF which is as in the above given links for the same.

ask-a-doubt ask-a-doubt